Tìm kiếm

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ

Chương trình nối vòng tay nhân ái Xuân Nhâm Dần 2022 - Chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau
Từ ngày 25/12/2021 đến ngày 25/12/2021

Số lượt ủng hộ Tiền mặt Hàng hoá
STT Tên đoàn Ngày trao Số tiền Hình ảnh Truyền thông Lịch sử nguồn trao
1 Ông Võ Quốc Hoàng PGĐ Sở TN&MT tỉnh 27/01/2022 300.000đ
2 Ông Nguyễn Hữu Nam PGĐ Sở TN & MT tỉnh 27/01/2022 300.000đ
3 Ông Nguyễn Thế Hiếu PGĐ Sở TN&MT tỉnh 27/01/2022 300.000đ
4 Ông Nguyễn Trường Khoa TUV, Giám đốc Sở TN & MT tỉnh 27/01/2022 1.000.000đ
5 Công đoàn Sở TN& MT tỉnh 27/01/2022 2.000.000đ
6 Trung tâm giám định Y khoa Quảng Trị 24/01/2022 1.000.000đ
7 Nhà khách Tỉnh ủy 24/01/2022 1.000.000đ
8 Truyền tải điện Quảng Trị 24/01/2022 7.300.000đ
9 Trương Văn Hùng 24/01/2022 300.000đ
10 Sở GTVT tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 2.000.000đ
11 Cán bộ, CC, VC Sở GTVT tỉnh 24/01/2022 3.400.000đ
12 Ông Trần Ngọc Sơn Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
13 Ông Nguyễn Đức Hà Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
14 Ông Lê Thanh Hùng Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
15 Ông Trần Hữu Hùng, TUV, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 1.000.000đ
16 Cán bộ, CC, VC Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 3.500.000đ
17 Bà Bùi Thị Hồng Phương PGĐ Sở nội vụ Tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
18 Ông Võ Xuân Long PGĐ Sở nội vụ Tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
19 Ông Trần Hữa Anh PGĐ Sở nội vụ Tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 300.000đ
20 Cty CP đầu tư và phát triển cơ sở Hà tân 24/01/2022 3.000.000đ
21 Tập đoàn CN Cao su Việt 24/01/2022 20.000.000đ
22 Ban Quản lý chợ Đông Hà 24/01/2022 1.000.000đ
23 Công ty CP chăn nuôi CPVN - CN Quảng Trị 24/01/2022 20.000.000đ
24 Trung tâm quan trắc TN&MT Quảng Trị 24/01/2022 2.000.000đ
25 Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 1.000.000đ
26 Ông Ngô Quang Chiến TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 500.000đ
27 CB, CC,VC Sở tài chính tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 5.400.000đ
28 Bà Phạm Thị Thanh Hà PGĐ Sở tài chính tỉnh 24/01/2022 300.000đ
29 Ông Nguyễn Anh Phương PGĐ Sở Tài chính tỉnh 24/01/2022 300.000đ
30 Bà Lê Thị Hải Hà PGĐ Sở Tài chính tỉnh 24/01/2022 300.000đ
31 Bà Lê Thị Thanh TUV, GĐ Sở Tài chính tỉnh 24/01/2022 500.000đ
32 Lê Đức Hải 24/01/2022 200.000đ
33 Thái Hữu Liệu 24/01/2022 2.000.000đ
34 Lê Ngọc Thanh 24/01/2022 200.000đ
35 Nguyễn Đức Quang 24/01/2022 3.000.000đ
36 Công ty Nhôm kính Khánh Hoàn 24/01/2022 2.000.000đ
37 Nguyễn Đức Thiện 24/01/2022 2.000.000đ
38 Chi cụ Dân số KHHGĐ tỉnh 24/01/2022 500.000đ
39 Trần Huy Lộc Doanh nghiệp chè lá TX Quảng Trị 24/01/2022 500.000đ
40 Lê Mạnh Hùng KTS Cty tư vấn xây dựng tỉnh Quảng Trị 24/01/2022 500.000đ
41 Công Đoàn Sở GD & ĐT tỉnh 24/01/2022 1.000.000đ
42 PHAN HỮU HUYỆN, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
43 NGUYỄN THANH QUANG, Chủ tịch Công đoàn ngành, Công đoàn Giáo dục Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
44 VÕ MINH CHÂU, Chuyên viên, Công đoàn Giáo dục Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
45 NGUYỄN THANH TÙNG, Trưởng phòng, TCCB-CTTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
46 MAI CHIẾM TIỂN, Phó Trưởng phòng, TCCB-CTTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
47 HỒ THỊ THƯ, Chuyên viên, TCCB-CTTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
48 NGUYỄN MINH HẢI, Chuyên viên, TCCB-CTTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
49 LÊ ANH PHONG, Chuyên viên, TCCB-CTTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
50 LÊ VĂN TÍNH, Trưởng phòng, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
51 LÊ THỊ LAN, Phó Trưởng phòng, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
52 HỒ ĐẮC VINH, Phó Trưởng phòng, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
53 NGUYỄN ĐỨC TỬU, Chuyên viên, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
54 NGUYỄN XUÂN HIẾU, Chuyên viên, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
55 LÊ NGỌC THẠNH, Chuyên viên, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
56 ĐỖ MẠNH TÔN, Chuyên viên, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
57 NGUYỄN THỊ TỐ CHÂU, Chuyên viên, GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
58 VÕ THỊ LOAN, Phó Trưởng phòng, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
59 TRẦN THỊ HOÀI NAM, Phó Trưởng phòng, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
60 NGUYỄN THỊ THÙY XUÂN, Chuyên viên, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
61 NGUYỄN THỊ HIỀN, Chuyên viên, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
62 NGÔ VĨNH HÀ, Chuyên viên, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
63 TRỊNH MINH LÔ, Chuyên viên, GDTH-GDMN Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
64 THÁI THỊ HOA LÝ, Trưởng phòng, QLCL-CNTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
65 HỒ CÔNG NGỌC, Chuyên viên, QLCL-CNTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
66 LÊ MINH CHUNG, Chuyên viên, QLCL-CNTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
67 TRẦN THƯƠNG THIÊN, Chuyên viên, QLCL-CNTT Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
68 ĐẶNG THỊ BÉ TRANG, Chánh Thanh tra, Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
69 TRƯƠNG HỮU PHONG, Chuyên viên, Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
70 NGUYỄN QUỐC HƯNG, Chuyên viên, Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
71 LÊ THỊ THU HÀ, Chuyên viên, Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
72 LÊ XUÂN HIỂN, Trưởng phòng, KHTC Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
73 TRẦN MẠNH HÀ, Phó Trưởng phòng, KHTC Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
74 LÊ ĐÌNH PHÚ, Chuyên viên, KHTC Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
75 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO, Chuyên viên, KHTC Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 100.000đ
76 HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, Chuyên viên, KHTC Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 200.000đ
77 ĐINH CÔNG NHẬT, Chánh Văn phòng, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị 20/01/2022 300.000đ
78 MAI CHIẾM KHANG, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị (Quảng Trị) 20/01/2022 300.000đ
79 TRẦN MỪNG, Chuyên viên, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị (Quảng Trị) 20/01/2022 200.000đ
80 ĐÀO LÊ DUY TÂN, Chuyên viên, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị (Quảng Trị) (Quảng Trị) 20/01/2022 200.000đ
81 NGÔ THỊ BÍCH LIÊN, Chuyên viên, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị (Quảng Trị) (Quảng Trị) 20/01/2022 200.000đ
82 HỒ THỊ ÁI VÂN, Nhân viên, Văn phòng Sở Sở GD&ĐT Quảng Trị (Quảng Trị) (Quảng Trị) 20/01/2022 100.000đ
83 Ông MAI HUY PHƯƠNG, Phó Giám đốc Sở GD& ĐT tỉnh 19/01/2022 500.000đ
84 Bà LÊ THỊ HƯƠNG, TUV, Giám đốc Sở GD& ĐT tỉnh 19/01/2022 1.000.000đ
85 Ông Phan Văn Pháp PGĐ Ngân hàng CSXH tỉnh 17/01/2022 500.000đ
86 Bà Trần Đức Xuân Hương PGĐ Ngân hàng CSXH tỉnh 17/01/2022 500.000đ
87 Ông Nguyễn Đức Đồng Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh 17/01/2022 1.000.000đ
88 Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị 17/01/2022 10.000.000đ
89 Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/01/2022 300.000.000đ
90 Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Quảng Trị 11/01/2022 2.000.000đ
91 Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 11/01/2022 1.000.000đ
92 Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 10/01/2022 1.000.000đ
93 Đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 1.000.000đ
94 Ông Lê Quang Chiến, UVBTVTU, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 14/01/2022 1.000.000đ
95 Đồng chí Hà Sỹ Đồng, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 13/01/2022 1.000.000đ
96 Đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 11/01/2022 1.000.000đ
97 Đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 1.000.000đ
98 Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 1.000.000đ
99 Bà Ly Kiều Vân, UVBTV Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị 13/01/2022 1.000.000đ
100 Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn,UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 2.000.000đ
101 Ông Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà 15/01/2022 500.000đ
102 Ông Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà 15/01/2022 500.000đ
103 Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 10/01/2022 1.000.000đ
104 Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 10/01/2022 1.000.000đ
105 Ông Nguyễn Trần Huy -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 14/01/2022 1.000.000đ
106 Đồng chí Lê Nguyên Hồng, GĐ Sở LĐ TB &XH tỉnh Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
107 Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
108 Trần Xuân Anh, TUV, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong 12/01/2022 500.000đ
109 Ông Nguyễn Trí Tuân, TUV Bí thư Huyện ủy Đakrông 12/01/2022 500.000đ
110 Bà Đỗ Thị Lý TUV Bí thư Đảng ủy khối CQ & DN Tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
111 Bà Trần Thị Thu, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn 14/01/2022 500.000đ
112 Đồng chí Nguyễn Thế Lập, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
113 Đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Bí thư huyện ủy Vĩnh Linh 14/01/2022 1.000.000đ
114 Ông Lê Thế Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng 14/01/2022 500.000đ
115 Ủy ban TWMTTQ Việt Nam 13/01/2022 420.000.000đ
116 Thành phố Đông Hà 13/01/2022 700.000.000đ
117 Huyện Cam Lộ 13/01/2022 500.000.000đ
118 Huyện Đakrông 13/01/2022 200.000.000đ
119 Huyện Hướng Hoa 13/01/2022 700.000.000đ
120 Huyện Triệu Phong 13/01/2022 700.000.000đ
121 Huyện Hải Lăng 13/01/2022 700.000.000đ
122 Huyện Gio Linh 13/01/2022 700.000.000đ
123 Huyện Vĩnh Linh 13/01/2022 700.000.000đ
124 Thị xã Quảng Trị 13/01/2022 300.000.000đ
125 Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 5.500.000.000đ
126 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị 17/01/2022 950.000.000đ
127 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 800.000.000đ
128 Công ty CP Tập đoàn T&T 13/01/2022 3.000.000.000đ
129 Liên Đoàn Lao động tỉnh 10/01/2022 1.400.000.000đ
130 Báo Quảng Trị, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup 07/01/2022 1.500.000.000đ
131 Quỹ từ thiện Hoa Chia sẽ 07/01/2022 1.000.000.000đ
132 Công ty TNHH Thaco Auto chi nhánh Quảng Trị 05/01/2022 200.000.000đ
133 Qũy vì đồng bào và ông Đoàn Ngọc Hải, ở tp Hồ Chí Minh 04/01/2022 230.000.000đ
134 Công Ty MDF Quảng Trị 14/01/2022 20.000.000đ
135 Công đoàn điện lực Quảng Trị 14/01/2022 30.000.000đ
136 Cty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị 13/01/2022 30.000.000đ
137 VNPT Quảng Trị 13/01/2022 60.000.000đ
138 Lê Thị Minh Phượng, Giám đốc Công ty Bảo việt nhân thọ Đồng Nai 12/01/2022 10.000.000đ
139 Cty TNHH TMDV Sài Gòn - Đông Hà ( Siêu thị CooMart Đông Hà) 07/01/2022 30.000.000đ
140 Công ty Cp nước sách Đông Hà Quảng Trị 07/01/2022 20.000.000đ
141 Bưu điện tỉnh Quảng Trị 07/01/2022 10.000.000đ
142 Tập thể CBCC Sở tài chính 15/01/2022 5.400.000đ
143 Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị 07/01/2022 1.220.000.000đ
144 Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Sở tài chính 15/01/2022 300.000đ
145 Cty TNHH Bia Carsberg Viêt Nam 07/01/2022 250.000.000đ
146 Ông Nguyễn Anh Phương, Phó giám đốc Sở tài chính 15/01/2022 300.000đ
147 Công ty Thủy điện Quảng Trị 30/12/2021 10.000.000đ
148 Bà Lê Thị Hải Hà, Phó giám đốc Sở tài chính 15/01/2022 300.000đ
149 Cty Lâm Nghiệp Triệu Hải 29/12/2021 10.000.000đ
150 Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở tài chính 15/01/2022 500.000đ
151 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị 15/01/2022 10.000.000đ
152 Cty CP Tổng CT TM Quảng Trị 29/12/2021 20.000.000đ
153 Ông Nguyễn Đức Đồng: TUV, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị 15/01/2022 1.000.000đ
154 Bà Trần Đức Xuân Hương: Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị 15/01/2022 500.000đ
155 Ông Phan Văn Pháp, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị 15/01/2022 500.000đ
156 Huyện ủy - HĐND & UBND-UBMTTQVN huyện Gio Linh 20/12/2021 5.000.000đ
157 Văn phòng huyện ủy , Huyện Gio Linh 23/12/2021 1.300.000đ
158 Văn phòng HĐND & UBND , Huyện Gio Linh 23/12/2021 900.000đ
159 Văn phòng UBMTTQVN , Huyện Gio Linh 23/12/2021 1.000.000đ
160 Trần Văn Quảng , TUV- BT huyện ủy Gio Linh 23/12/2021 500.000đ
161 Nguyễn Văn Giảng , P.BTTTHU- CTHĐND H.Gio Linh 23/12/2021 500.000đ
162 Võ Đắc Hóa , UVBTV- C.Tịch UBND H. Gio Linh 23/12/2021 500.000đ
163 Nguyễn Thiên Bình , UVBTV- CTUBMT huyện Gio Linh 23/12/2021 500.000đ
164 Trần Viết Pháp , UVBTV- CNUB Kiểm tra HU Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
165 Hoàng Đình Nam , UVBTV- T.Ban Dân vận HU Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
166 Nguyễn Thành Tỵ , UVBTV- T.Ban Tổ chức HU Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
167 Nguyễn Thị Hồng Nga , UVBTV- T.Ban Tuyên giáo HU Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
168 Nguyễn Đức Hưng, HUV - CVP huyện ủy Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
169 Nguyễn Văn Hồng , HUV - P.CT HĐND huyện Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
170 Dương Đức Hạnh , HUV - P.CT UB ND huyện Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
171 Phan Văn Hòa , HUV - P.CT UB ND huyện Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
172 Tạ Quang Lộc , HUV - CVP HĐND - UBND H.Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
173 Nguyễn Ngọc Thành , P.CTUBMT huyện Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
174 Thái Văn Mưu , P.CTUBMT huyện Gio Linh 23/12/2021 300.000đ
175 HĐND-UBND-UBMT , Xã Linh Trường- huyện Gio Linh 23/12/2021 1.000.000đ
176 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Châu- huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
177 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Việt- huyện Gio Linh 23/12/2021 3.000.000đ
178 HĐND-UBND-UBMT , Xã Trung Giang - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
179 HĐND-UBND-UBMT , Xã Linh Hải - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
180 HĐND-UBND-UBMT, Xã Gio Quang - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
181 HĐND-UBND-UBMT , Thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
182 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Mai - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
183 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Mỹ - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
184 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Hải - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
185 HĐND-UBND-UBMT , Xã Trung Hải - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
186 HĐND-UBND-UBMT , Xã Trung Sơn - huyện Gio Linh 23/12/2021 4.000.000đ
187 HĐND-UBND-UBMT , Xã Phong Bình - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
188 HĐND-UBND-UBMT , Thị Trấn Gio Linh - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
189 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio Sơn - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
190 HĐND-UBND-UBMT , Xã Hải Thái - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
191 HĐND-UBND-UBMT , Xã Gio An - huyện Gio Linh 23/12/2021 2.000.000đ
192 Hội nông dân huyện , Huyện Gio Linh 23/12/2021 200.000đ
193 Hội LHPN huyện , Huyện Gio Linh 23/12/2021 400.000đ
194 Liên đoàn lao động , Huyện Gio Linh 23/12/2021 200.000đ
195 Văn phòng đăng ký đất, Huyện Gio Linh 23/12/2021 600.000đ
196 Hội chữ thập đỏ, Huyện Gio Linh 23/12/2021 200.000đ
197 Trung tâm GD NN -GDTX, Huyện Gio Linh 23/12/2021 1.300.000đ
198 Thi hành án, Huyện Gio Linh 23/12/2021 400.000đ
199 Cty TNHH MTV Đức Nhân Lao Bảo 29/12/2021 2.000.000đ
200 Cty TNHH MTV Trần Gia Thịnh Phát 29/12/2021 2.000.000đ
201 Đồng chí Lê Hồng Sơn,Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 11/01/2022 500.000đ
202 Đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 11/01/2022 500.000đ
203 Võ Thị Loan UVTT Trưởng ban PT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 02/01/2022 300.000đ
204 Tạ Quang Thanh UVTT Chánh văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 02/01/2022 300.000đ
205 Bùi Thị Ngọc Cẩm UVTT Trưởng ban DC - PL Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 02/01/2022 300.000đ
206 Phan Nữ Ngọc Lan UVTT Phó Trưởng ban DC - PL Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 02/01/2022 300.000đ
207 Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ chi nhánh Quảng Trị 31/12/2021 3.000.000đ
208 Hoàng Tuấn Anh PGĐ Sở LĐ TB &XH tỉnh Quảng Trị 02/01/2022 300.000đ
209 Bùi Văn Thảng PGĐ Sở LĐ TB &XH tỉnh Quảng Trị 02/01/2022 300.000đ
210 Lê Nguyễn Huyền Trang PGĐ Sở LĐ TB &XH tỉnh Quảng Trị 02/01/2022 300.000đ
211 Cán bộ, CC, VC Sở LĐ TB & XH tỉnh Quảng Trị 31/12/2021 4.500.000đ
212 Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 Quảng Trị 31/12/2021 1.000.000đ
213 CTy TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 05/01/2022 5.000.000đ
214 Công ty CP gạch ngói Quảng Trị 05/01/2022 5.000.000đ
215 Cty CP chế biến khoáng sản Quảng Phú 04/01/2022 5.000.000đ
216 Cty CP phát triển May mặc Miền Trung 04/01/2022 5.000.000đ
217 Cty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải 04/01/2022 30.000.000đ
218 Cty CP quản lý và XD Giao thông Q.trị 04/01/2022 2.000.000đ
219 Cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 05/01/2022 2.800.000đ
220 Công ty PP xây dựng tổng hợp Quảng Trị 06/01/2022 10.000.000đ
221 Cán bộ, CC, VC Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 07/01/2022 2.000.000đ
222 Đồng chí Hồ Sỹ Nam, Giám Đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 11/01/2022 1.000.000đ
223 Đồng chi Trần Văn Thao, Phó Giám Đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 11/01/2022 500.000đ
224 Đồng chí Mai Thanh Bình, Phó Giám Đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 11/01/2022 500.000đ
225 Đồng Chí Lê Châu Long, Phó VP UBND tỉnh 10/01/2022 500.000đ
226 Đồng Chí Lê Hữu Phước, Phó VP UBND tỉnh 10/01/2022 500.000đ
227 Đồng chí Nguyễn Cửu , Phó VP UBND tỉnh 10/01/2022 500.000đ
228 Đồng chí Nguyễn Cảnh Hưng , Chánh VP UBND tỉnh 10/01/2022 500.000đ
229 Lê Thị Thanh Xuân, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
230 Trần Thị Lài, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
231 Hoàng Thanh Vũ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
232 Đỗ Thị Phương Thuý, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
233 Nguyễn Việt Tuấn, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
234 Thái Xuân Dũng, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
235 Trần Trọng Huân, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
236 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
237 Nguyễn Thanh Thuỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
238 Lê Thị Kim Vui, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
239 Trần Văn Tuấn, Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 200.000đ
240 Đồng chí Mai Xuân Tâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 500.000đ
241 Đồng chí Võ Trường Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ 10/01/2022 500.000đ
242 Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Phó CVP Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 300.000đ
243 Đồng chí Mai Chiếm Trung, Phó CVP Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 300.000đ
244 Đống chí Trần Bình Thuận, Phó CVP Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 300.000đ
245 Cán bộ, CC, VC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 8.000.000đ
246 Đồng chí Trương Chí Trung, Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 1.000.000đ
247 Đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Phó Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
248 Đồng chí Lê Thị Thương, Phó Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
249 Đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
250 Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
251 CTy TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị 11/01/2022 3.000.000đ
252 Công đoàn Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
253 Thanh tra tỉnh Quảng Trị 11/01/2022 1.000.000đ
254 Công đoàn Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
255 Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị 11/01/2022 500.000đ
256 Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị 11/01/2022 300.000đ
257 Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị 11/01/2022 300.000đ
258 CTy cổ phần Kim Tín Quảng Trị 11/01/2022 5.000.000đ
259 Uỷ ban MTTQVN huyện Đakrông 12/01/2022 600.000đ
260 Trung tâm VHTT-TDTT huyện Đakrông 12/01/2022 2.100.000đ
261 Chi Cục Thi Hành Án huyện Đakrông 12/01/2022 800.000đ
262 Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Đakrông 12/01/2022 3.800.000đ
263 Phòng Dân tộc huyện Đakrông 12/01/2022 400.000đ
264 Phòng Nội vụ huyện Đakrông 12/01/2022 700.000đ
265 Tòa án nhân dân huyện Đakrông 12/01/2022 1.100.000đ
266 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đakrông 12/01/2022 700.000đ
267 Trường Mầm Non số 2 Đakrông 12/01/2022 2.000.000đ
268 Trường Mầm Non A Ngo Đakrông 12/01/2022 2.100.000đ
269 Văn phòng Huyện ủy Đakrông 12/01/2022 3.100.000đ
270 Xã Mò Ó, Đakrông 12/01/2022 2.750.000đ
271 Ông Hồ Văn Dương, PBT thường trực Huyện ủy Đakrông 12/01/2022 500.000đ
272 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đakrông 12/01/2022 2.000.000đ
273 Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đakrông 12/01/2022 5.000.000đ
274 Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND Huyện Đakrông 12/01/2022 500.000đ
275 Ông Trần Văn Chạy, PCT HĐND Huyện Đakrông 12/01/2022 300.000đ
276 Ông Lê Đại Lợi, PCT UBND Huyện Đakrông 12/01/2022 300.000đ
277 Ông Nguyễn Văn Đạt, CVP HĐND-UBND huyện Đakrông 12/01/2022 200.000đ
278 Ông Hồ Văn Bền, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện Đakrông 12/01/2022 500.000đ
279 Võ Viết Cường, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 500.000đ
280 Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 500.000đ
281 Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
282 Trương Khắc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
283 Đặng Xuân Thành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
284 Nguyễn Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm điện Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
285 Võ Văn Đống, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
286 Lê Quang Phi, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
287 Nguyễn Vinh Hưng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
288 Nguyễn Bá Hải, Trưởng Ban xây dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
289 Nguyễn Quang Thánh, Phó Trưởng Ban TT Ban xây dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
290 Nguyễn Lê Tài, Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
291 Hà Tiến Nam, Bí Thư huyện đoàn đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
292 Lê Văn Danh, Bác sỹ phụ trách Trung tâm Y tế Huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 200.000đ
293 Nguyễn Xuân Cảm, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 100.000đ
294 Hoàng Văn Tuấn, Chuyên viên Ban XD Đảng huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 100.000đ
295 Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm DV và Du lịch đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 100.000đ
296 Võ Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm DV và Du lịch đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 100.000đ
297 Cán bộ công chức, NLĐ Văn phòng HĐND và UBND huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 600.000đ
298 Cán bộ công chức, viên chức, NLĐ Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 1.350.000đ
299 Chi cục Thuế huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 1.000.000đ
300 Đồn Biên phòng Cồn Cỏ 12/01/2022 2.000.000đ
301 Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 3.000.000đ
302 Trạm rada Hải Quân 540 (Cồn Cỏ) 12/01/2022 1.000.000đ
303 Trạm điện Cồn Cỏ 12/01/2022 1.000.000đ
304 Công ty TNHH 689 Cồn Cỏ 12/01/2022 500.000đ
305 Cán bộ công chức, viên chức, NLĐ Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 900.000đ
306 Đại diện Cảng vụ Quảng Trị tại Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
307 Trạm Hải Đăng Cồn Cỏ 12/01/2022 300.000đ
308 Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện đảo Cồn Cỏ 12/01/2022 600.000đ
309 Hạt kiểm lâm Triệu Phong 12/01/2022 500.000đ
310 Trường Tiểu học Triệu An, Triệu Phong 12/01/2022 1.200.000đ
311 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã Triệu Đại Triệu Phong 12/01/2022 4.000.000đ
312 Hội Cựu chiến binh huyện Triệu Phong 12/01/2022 900.000đ
313 Hội Phụ nữ huyện Triệu Phong 12/01/2022 600.000đ
314 Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong 12/01/2022 600.000đ
315 Quỹ Tín dụng nhân dân Triệu Đại Triệu Phong 12/01/2022 1.000.000đ
316 Công ty nạo vét, khơi thông dòng chảy Đông Hà 12/01/2022 1.000.000đ
317 Công ty May Quảng Trị Quảng Điền, Triệu Đại 12/01/2022 500.000đ
318 Công try May Đại Song Tiến Đại Hào, Triệu Đại 12/01/2022 1.000.000đ
319 Công ty Kiến Phong Đại Hào, Triệu Đại 12/01/2022 1.000.000đ
320 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Ái Tử, Triệu Phong 12/01/2022 1.000.000đ
321 Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 12/01/2022 500.000đ
322 Phan Văn Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 12/01/2022 500.000đ
323 Trần Việt Dũng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện 12/01/2022 300.000đ
324 Nguyễn Chơn Hòa, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy 12/01/2022 300.000đ
325 Đỗ Thị Ái Nguyệt, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 12/01/2022 300.000đ
326 Phan Quang Giải, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 12/01/2022 300.000đ
327 Vũ Thành Công, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 12/01/2022 300.000đ
328 Trần Bình Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 12/01/2022 300.000đ
329 Nguyễn Ngọc Minh, UVBTV, Trưởng Công an huyện Triệu Phong 12/01/2022 300.000đ
330 Nguyễn Anh Ngân, UVBTV, CHT ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Phong 12/01/2022 300.000đ
331 Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong 12/01/2022 300.000đ
332 Trương Thế Hạnh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
333 Phan Bá Định, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
334 Ông Đỗ Quốc Trị, P BTTT Đảng ủy xã Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
335 Ông Nguyễn Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
336 Ông Hoàng Văn Hải, Chủ tịch UBMT xã Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
337 Ông Nguyễn Ngọc Tâm, P Chủ tịch HĐND xã Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
338 Ông Trần Thiên Phong, P Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 200.000đ
339 Ông Lương Hạ, Quảng Điền, Triệu Đại, Triệu Phong 12/01/2022 500.000đ
340 Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 2.000.000đ
341 Trung tâm dịch vụ Công ích Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
342 Phòng TC-KH TP Đông Hà 13/01/2022 1.000.000đ
343 P. Lao động – TB&XH TP Đông Hà 13/01/2022 500.000đ
344 Trung tâm VHTT-TDTT TP Đông Hà 13/01/2022 500.000đ
345 Cty TNHH Tâm Thơ 13/01/2022 5.000.000đ
346 CTCP TM XNK Việt Hồng Chinh 13/01/2022 1.000.000đ
347 P. Thanh tra tp Đông Hà 13/01/2022 500.000đ
348 CTCP QL&XD Giao thông QT 13/01/2022 2.000.000đ
349 NH TMCP Ngoại thương QT 13/01/2022 5.000.000đ
350 CTCP XD Tổng hợp QT 13/01/2022 5.000.000đ
351 NH Vietconbank 13/01/2022 5.000.000đ
352 BQL Dự án Tp ĐH 13/01/2022 3.000.000đ
353 Ông Nguyễn Văn Phúc- Trưởng phòng TC-KH TP ĐH 13/01/2022 1.000.000đ
354 Cty BĐS Hữu Lương 13/01/2022 5.000.000đ
355 Cty đất vàng QT 13/01/2022 5.000.000đ
356 Cty Nhuệ Giang 13/01/2022 5.000.000đ
357 Hội cựu Giới chức Quảng trị 13/01/2022 1.000.000đ
358 Chi cụ Thủy lợi Quảng Trị 13/01/2022 2.400.000đ
359 Trung tâm Kỷ thuật TN MT Quảng Trị 13/01/2022 2.000.000đ
360 Ông Nguyễn Anh tuấn Giám đốc TT kỷ thuật TNMT Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
361 Ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc TT xúc tiến đầu tư thương mại Quảng Trị 13/01/2022 300.000đ
362 Công ty Bảo việt Nhân thọ Quảng Trị 13/01/2022 10.000.000đ
363 Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH &CN Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
364 Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị 13/01/2022 300.000đ
365 Ông Nguyễn Hứu Thắng, Phó Giám đốc Sở KH &CN Quảng Trị 13/01/2022 300.000đ
366 Cty CP Tân Hưng 13/01/2022 2.000.000đ
367 Cty CP XD Tuấn Tiến 13/01/2022 3.000.000đ
368 Cán bộ, công chức Ban Dân Tộc tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 2.400.000đ
369 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Q.Trị 13/01/2022 275.000.000đ
370 Ông Phan Công Bình Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
371 Ông Dương Xuân Sanh Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị 13/01/2022 500.000đ
372 Đồng chí Hồ Sỹ Trung, PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà 13/01/2022 500.000đ
373 Đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà 13/01/2022 300.000đ
374 Đồng chí Trần Thanh Tiến – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 13/01/2022 300.000đ
375 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 13/01/2022 300.000đ
376 Đồng chí Lê Hải Đăng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 13/01/2022 300.000đ
377 Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đông Hà 13/01/2022 300.000đ
378 Đồng chí Phạm Văn Dũng – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà 13/01/2022 300.000đ
379 Đồng chí Đặng Thị Thủy – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 13/01/2022 300.000đ
380 Đồng chí Nguyễn Viết Ánh – UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Đông Hà 13/01/2022 300.000đ
381 Đồng chí Võ Song – UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố 13/01/2022 300.000đ
382 Đồng chí Lê Quang Việt Sơn – UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5, tp Đông Hà 13/01/2022 300.000đ
383 Cán bô, CC,VC Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 2.000.000đ
384 Ông Trần Văn Bến, TVU, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 15/01/2022 500.000đ
385 Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 300.000đ
386 Bà Nguyễn Thị Hường PCT Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 300.000đ
387 Huyện Đảo Cồn Cỏ 13/01/2022 2.000.000đ
388 Ông Trần Mạnh Dũng Phó Trưởng Công an huyện Đảo Cồn Cỏ 13/01/2022 300.000đ
389 Ông Nguyễn Thành Chung - CB Công an huyện Đảo Cồn Cỏ 13/01/2022 200.000đ
390 Trạm khí tượng Hải Văn Cồn Cỏ 13/01/2022 300.000đ
391 Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị 13/01/2022 2.000.000đ
392 Đồng chí Thượng tá Lê Hồng Việt, Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 500.000đ
393 Đồng chí Đại tá Thiều Đăng Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 500.000đ
394 Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 500.000đ
395 Đồng chí Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng-TMT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 500.000đ
396 Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy-Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 1.000.000đ
397 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14/01/2022 5.000.000đ
398 Ông Nguyễn Đăng Ánh -UVTT, Trưởng ban Kinh tế ngân sách , HĐND tỉnh 14/01/2022 500.000đ
399 Bà Bùi Thị Vân - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 14/01/2022 500.000đ
400 Ông Nguyễn Văn Khởi- UVTT, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh 14/01/2022 500.000đ
401 Ông Phạm Xuân Khánh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn 14/01/2022 300.000đ
402 Ông Mai Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn 14/01/2022 300.000đ
403 Ông Võ Nguyên Thuỷ - Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
404 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 2.000.000đ
405 Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
406 Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
407 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
408 Phòng Điều Dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
409 Phòng Hành chính Quản Trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
410 Phòng Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
411 Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
412 Khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
413 Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
414 Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
415 Khoa giải phẩu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
416 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
417 Khoa Chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
418 Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
419 Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
420 Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
421 Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
422 Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
423 Khoa Răng - Hàm -Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
424 Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
425 Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
426 Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 400.000đ
427 Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
428 Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
429 Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 1.000.000đ
430 Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
431 Khoa thận tiết niệu-thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
432 Khoa Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
433 Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
434 Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
435 Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
436 Khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 100.000đ
437 Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
438 KhoaGây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
439 Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 200.000đ
440 Bác sĩ Trần Quốc Tuấn , Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
441 Bác sĩ Trương Xuân Nhuận ,Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
442 Bác sĩ Nguyễn Thị Luyến , Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
443 Bác sĩ Phan Xuân Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ
444 Bác sĩ Nguyễn Anh Vũ,Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
445 Cơ quan Hội cựu chiến binh tỉnh 14/01/2022 1.000.000đ
446 Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh 14/01/2022 300.000đ
447 Ông Trần Hữu Đức, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh 14/01/2022 300.000đ
448 Ông Lê Phước Miễn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh 14/01/2022 300.000đ
449 Ông Cáp Xuân Tá, HUV, PCT UBND huyện Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
450 Ông Hoàng Văn Lộc, UVTV, PCT HĐND huyện Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
451 Ông Dương Viết Hải, UVTV, PCT UBND huyện Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
452 Ông Trần Đình Hải, UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
453 Ông Trần Hữu Sơn, UVTV, Trưởng công an huyện Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
454 Ông Phạm Ngọc Ánh, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
455 Ông Võ Văn Hoàng, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
456 Ông Lê Quang Khánh, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hải Lăng 14/01/2022 300.000đ
457 Ông Nguyễn Vĩnh Quyền, UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hải Lăng 14/01/2022 500.000đ
458 Ông Lê Đức Thịnh, UVTV, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng 14/01/2022 500.000đ
459 Bà Hoàng Thị Phương Nam, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hải Lăng 14/01/2022 500.000đ
460 Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hải Lăng 14/01/2022 5.000.000đ
461 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 1.000.000đ
462 Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị 14/01/2022 1.000.000đ
463 Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó bí thư thường trực Huyện Ủy Vĩnh Linh 14/01/2022 1.000.000đ
464 Đồng chí Thái Văn Thành Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 1.000.000đ
465 Đồng chí Nguyễn Thiên Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
466 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
467 Đồng chí Hoàng Hà, Phó chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
468 Đồng chí Vũ Văn Phong, TB Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyệnVĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
469 Đồng chí Nguyễn Văn Minh, CN UBKT Huyện Ủy Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
470 Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
471 Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Ủy Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
472 Đồng chí Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng công an huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
473 Đồng chí Hoàng Nhật Tân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện 14/01/2022 500.000đ
474 Đồng chí Hoàng Thị Phụng, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 300.000đ
475 Đồng chí Đào Hải Tuấn, P.Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 200.000đ
476 Đồng chí Trần Thị Thùy An, Phó ban KTXH HĐND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 200.000đ
477 Đồng chí Phạm Tường Huấn, Phó ban pháp chế HĐND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 200.000đ
478 Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 300.000đ
479 Đồng chí Hoàng Văn Tuyến, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 300.000đ
480 Đồng chí Hồ Thị Thu Hồng UVTTUBMTTQ huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 200.000đ
481 Đồng chí Trần Thanh Chương Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 300.000đ
482 Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương, Phó chủ tịchHội CCB huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 200.000đ
483 Thanh tra huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 500.000đ
484 Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 1.000.000đ
485 Cán bộ Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Vĩnh Linh 14/01/2022 5.100.000đ
486 CB, CC,VC Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 5.000.000đ
487 Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 3.000.000đ
488 Đồng chí Nguyễn Triều Thương, TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 500.000đ
489 Đồng chí Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 14/01/2022 300.000đ