Tìm kiếm

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ

Quỹ Vì người nghèo 2022
Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 09/03/2022

Số lượt ủng hộ Tiền mặt Hàng hoá
STT Tên đoàn Ngày trao Số tiền Hình ảnh Truyền thông Lịch sử nguồn trao
1 Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ huyện ủy Triệu phong 22/11/2022 12.000.000đ
2 Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam 15/11/2022 1.000.000.000đ
3 Công ty CP bảo hiểm PETROLMEX 15/11/2022 1.000.000.000đ
4 Ngân hàng TMCP xăng dầu PETROLMEX 15/11/2022 750.000.000đ
5 Ngân hàng TMCP CT Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị 15/11/2022 2.800.000.000đ
6 Đài phát thanh truyền hình tỉnh 14/11/2022 51.776.000đ
7 Hội Đông y tỉnh Quảng trị 02/11/2022 1.000.000đ
8 Trung tâm KTTN và Môi trường tỉnh 01/11/2022 9.376.000đ
9 Ông Đào Công Tuấn- Phó Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 500.000đ
10 Ông Trần Văn Thao- Phó Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 500.000đ
11 Ông Mai Thanh Bình - Phó Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 500.000đ
12 Ông Hồ Sỹ Nam - Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 1.000.000đ
13 Bảo Hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 2.500.000đ
14 Hội nông dân tỉnh Quảng Trị 27/10/2022 2.000.000đ
15 Hội văn học nghệ thuật tỉnh 21/10/2022 1.340.000đ
16 Ban Tôn giáo tỉnh 21/10/2022 4.410.000đ
17 văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị 21/10/2022 11.610.000đ
18 Truyền tải điện Quảng Trị 21/10/2022 14.829.000đ
19 Hội nông dân tỉnh 21/10/2022 4.678.000đ
20 Công Ty TNHH TMDVQC Đại Tín Nghĩa 21/10/2022 500.000.000đ
21 Ngân hàng TMCP PT Thành phố Hồ Chí Minh 21/10/2022 100.000.000đ
22 Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh 21/10/2022 6.913.000đ
23 Chi cục Thuế Quảng Trị 20/10/2022 71.459.000đ
24 Đoàn Luật sư Quảng Trị 21/09/2022 3.800.000đ
25 Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị 21/09/2022 5.080.000đ
26 Sở công thương Quảng Trị 21/09/2022 6.900.000đ
27 Ban tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị 14/09/2022 2.476.000đ
28 Công ty điện lực Quảng Trị 14/09/2022 100.000.000đ
29 Trường trẻ em khuyết tật tỉnh 25/08/2022 9.733.000đ
30 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh 25/08/2022 10.122.000đ
31 Sở tài chính tỉnh 25/08/2022 12.360.000đ
32 Liên đoàn lao động tỉnh 25/08/2022 8.196.000đ
33 Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Trị 25/08/2022 6.600.000đ
34 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị 10/08/2022 1.991.000đ
35 Công ty cổ phần tập đoàn MASTERISE 10/08/2022 2.500.000.000đ
36 Công ty TNHHMTV QLKCTC Thủy lợi Quảng Trị 10/08/2022 15.861.000đ
37 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 10/08/2022 8.073.000đ
38 Viễn Thông Quảng Trị 10/08/2022 20.000.000đ
39 Ban quản lý Đầu tư tiểu vùng sông Mêkong 10/08/2022 3.045.000đ
40 Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị 10/08/2022 14.531.000đ
41 Công ty CP nguyên liệu bay Petrolimex 15/11/2022 1.000.000.000đ
42 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 01/08/2022 93.354.000đ
43 Trung tâm HĐ TTN Quảng Trị 01/08/2022 2.000.000đ
44 Trung tâm Quản lý di tích & Bảo tàng Quảng Trị 22/07/2022 14.800.000đ
45 Ban Dân vận tỉnh 22/07/2022 7.080.000đ
46 Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 22/07/2022 8.073.000đ
47 Viễn Thông Quảng Trị 22/07/2022 20.000.000đ
48 Tạp chí Cửa Việt 22/07/2022 1.180.000đ
49 Sở ngoại vụ tỉnh 22/07/2022 5.110.000đ
50 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 12/07/2022 5.307.000đ
51 Báo Quảng Trị 12/07/2022 10.437.000đ
52 Văn phòng viện kiểm soát nhân dân tỉnh 12/07/2022 20.762.000đ
53 Tòa án nhân dân tỉnh 12/07/2022 9.420.000đ
54 Hội Phật pháp Việt Nam tâm nguyện 12/07/2022 20.000.000đ
55 Công ty Bảo Việt Quảng Trị 05/07/2022 5.000.000đ
56 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị 05/07/2022 3.741.000đ
57 Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Trị 05/07/2022 5.829.000đ
58 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 05/07/2022 6.300.000đ
59 Công an tỉnh Quảng Trị 05/07/2022 50.000.000đ
60 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Quảng Trị 05/07/2022 5.935.000đ
61 Chi cụ quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị 05/07/2022 4.101.000đ
62 Công ty CP xây dựng tổng hợp Quảng Trị 16/06/2022 15.230.000đ
63 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 16/06/2022 29.796.000đ
64 Văn phòng đăng ký dất đai tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 8.640.000đ
65 Trung tâm GDTX tin học ngoại ngữ tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 2.356.000đ
66 Thanh tra tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 7.454.000đ
67 Sở tư pháp Quảng Trị 16/06/2022 4.544.000đ
68 TTKH LN Bắc Trung Bộ 16/06/2022 9.813.000đ
69 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe 16/06/2022 13.267.000đ
70 Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị 16/06/2022 5.000.000đ
71 công ty Bảo việt nhân thọ 16/06/2022 5.512.000đ
72 Trung tâm nước sạch và vệ sinh MTNT 16/06/2022 1.524.000đ
73 Hội nhà báo tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 810.000đ
74 Chi Cục dân số kế hoạch hoá gia đình 16/06/2022 2.600.000đ
75 Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 1.700.000đ
76 Công ty Cổ phần VINAFOR Quảng Trị 16/06/2022 7.500.000đ
77 Hội NKT, NNDC, bảo trợ NKT và bảo vệ QTE tỉnh 16/06/2022 800.000đ
78 Trung tâm khuyến công và đầu tư PT công nghiệp tỉnh 16/06/2022 1.820.000đ
79 Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Quảng Trị 16/06/2022 4.365.000đ
80 Kho Bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 42.517.000đ
81 Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học và công nghệ 16/06/2022 3.090.000đ
82 Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị 16/06/2022 2.016.000đ
83 Sở văn hóa thể thao và du lịch Quảng Trị 16/06/2022 9.323.000đ
84 Ban Quản lý Nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sỹ tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 8.972.000đ
85 Chi Cục phát triển nông thôn Quảng Trị 16/06/2022 4.142.000đ
86 Chi cục Biển, Hải đảo và khí tượng thủy văn Quảng Trị 16/06/2022 2.761.000đ
87 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Trị 16/06/2022 1.032.000đ
88 Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị 16/06/2022 4.023.000đ
89 Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 6.637.000đ
90 Chi Cục đo lường chất lượng Quảng Trị 16/06/2022 3.058.000đ
91 Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 7.265.000đ
92 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 22.749.000đ
93 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 7.535.000đ
94 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị 16/06/2022 10.819.000đ
95 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 2.415.000đ
96 Chi Cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 2.470.000đ
97 Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 8.242.000đ
98 Quỹ từ thiện Hoa chia sẽ 16/06/2022 230.000.000đ
99 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 10.908.000đ
100 Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 2.347.000đ
101 Sở Thông tin và truyền thông tỉnh QT 16/06/2022 6.338.000đ
102 Văn phòng Sở giáo dục- Đào tạo Quảng Trị 16/06/2022 11.560.000đ
103 Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 2.143.000đ
104 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 16/06/2022 7.968.000đ
105 Công ty CP tư vấn giao thông Quảng Trị 16/06/2022 2.000.000đ
106 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Trị 16/06/2022 3.226.000đ