Tìm kiếm

ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI XUÂN NHÂM DẦN - 2022

Thông tin cá nhân/tổ chức ủng hộ
UH1036
Thông tin ủng hộ
Chương trình nối vòng tay nhân ái Xuân Nhâm Dần 2022 - Chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau
Đơn vị tiếp nhận đăng ký:
Địa chỉ:Số 10A.Nguyễn Huệ,TP Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:0233.3858290 -‭0905.281525‬-0905.609111
Số tài khoản:5401.0000.605.854 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Trị
Yêu cầu khác:
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiên ủng hộ như đã đăng ký
Mong muốn cơ quan được tiếp nhận liên lạc lại thông qua điện thoại hoặc email